Slide

Réde település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Fotók: https://drive.google.com/drive...

Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00024

Kedvezményezett: Réde Község Önkormányzata

Támogatás összege: 78.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt címe: Réde település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.15.

Rövid összefoglaló

Réde Község Önkormányzata 78 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

Réde Község domborzati viszonyai miatt a projekttel érintett szakaszon a csapadékvíz elvezetése megoldható a gravitáció segítségével. 

A területen a csapadékvizek lefolyása így mindenhol megvalósul, szikkasztásra közvetlenül nem kerül sor. A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer végső befogadójaként a Cuhai-Bakony-ér szolgál.

A védendő terület a településen a Petőfi Sándor út, a Szabadság út, az Ady Endre út, a Táncsics Mihály út, valamint a Kinizsi út egyes szakaszait érinti.

A beruházás műszaki tartalma:

  • Széchenyi utca: Az árok nyomvonala mentén elbontásra kerül a meglévő beton burkolat és teljes hosszban a jelenlegi ároktengely mentén árokelemes burkolat kerül kialakításra.
  • Táncsics utca: A földmedrű árok rekonstrukciója valósul meg 86,50 m hosszon
  • Táncsics utca: A fejlesztés során az árokszakasz burkolása történik meg a 23.-as házszámmal ellátott ingatlanig (689. hrsz.)
  • Dobai-ér: 357,2 m hosszon meglévő földárok rekonstrukciója
  • Dobai-ér: A Dobai-ér belterületi szakaszán a betonlapos burkolat hézagainak felújítása történik meg a munka keretén belül.
  • Kinizsi utca: A befogadóként funkcionáló aknához és az ingatlanhatárokhoz igazodva a tervezési szakasz elején burkolt árok kerül kialakításra 0+036,3 szelvényig.
  • Közút alatti átvezetés: betoncső áteresszel a fentről érkező vizek átvezetése
  • Levezető árok: új földmedrű árok kialakítása új átereszekkel, kőszórás kialakítása

A környezettudatosság jegyében - záró sajtóközlemények:

Réde és Bakonybánk Közös szennyvízelvezetési projektje

Pályázati azonosító: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0049

Kedvezményezett: Réde Község Önkormányzata, Bakonybánk Község Önkormányzata

Projekt címe: Réde és Bakonybánk közös szennyvízelvezetési projektje

Projekt-megvalósítás tervezett befejezése: 2013.12.31.

 

Részletes megvalósíthatósági tanulmány az alábbi linken.

Keresés

Réde község hivatalos honlapja
www.rede.hu
Slide 1
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!

Keresés