Víziközmű-társulat

 

Réde Bakonybánk Víziközmű-társulat

A Réde Bakonybánk Víziközmű-társulat  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. és a gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény előírásai szerint alakult  meg 2008. 10. 09-én. A Komárom-Esztergom Megyei Cégbíróság 2008. 12. 09-én jegyezte be.

A társulat hivatalos elnevezése:  Réde Bakonybánk Víziközmű-társulat
Székhelye:                              2886 Réde, Széchenyi I. u. 27.
Adószáma:                              14552995-1-11
Bankszámlaszáma:                    62900012-11570703-00000000
Cégjegyzékszáma:                   11-16-000051

 

A társulat szervei:

 • küldöttgyűlés,
 • intéző bizottság,
 • ellenőrző bizottság.

 

A Küldöttgyűlés tagjai (15 fő):
Az intéző bizottság és az ellenőrző bizottság tagjai tisztségüknél fogva küldöttek.

Intéző Bizottság tagjai:

 • Pölöskei József - elnök
 • Major László
 • Molnár Sándor
 • Vigh László
 • Vitáris Ferenc

Ellenőrző Bizottság tagjai:

 • Nagy Mihályné - elnök
 • Dr. Formanek Ferenc
 • Kovács Kálmán

 Küldöttek:

 • Herman Jánosné
 • Kilián Klára
 • Nebehaj László
 • Németh József
 • Molnár Ferenc
 • Vadász Csaba
 • Volf Árpád

 

A társulat célja:
a társulat alapvető célja, ingatlan tulajdonnal rendelkező, vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok bevonásával helyi vízgazdálkodási feladatot valósítson meg.

A társulat feladatai és tevékenységi körei:
A társulat közfeladata a Réde Bakonybánk településeken az érdekeltségi területen belül a társulat tervében meghatározott szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű építése.

 • 4221 08 Folyadék szállítására szolgáló közművezeték építése (Főtevékenység)
 • 7112 08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

A társulat érdekeltségi területe:
Réde és Bakonybánk községek belterületei.

A társulat tagjai:
A társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlan tulajdonnal rendelkező vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

A társulati érdekeltségi egység:
Természetes személy esetén az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon vagy tulajdoni külön lapon nyilvántartott lakáshasználat, lakóház vagy beépítetlen /mely a településrendezési terv szerint beépítésre alkalmas/ építési telek, amely összhangban van az uniós pályázat kiírási feltételeivel.
Jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagok, az önálló telephelyek, intézmények, üzemek 300l/nap átlagos vízfogyasztása esetén (fogyasztói egység), de eltekintve a vízfogyasztástól, minden jogi személy egy egységnek tekinthető.

Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke:
A Víziközmű-társulat 2/2008. (X. 09.) számú közgyűlési határozata alapján 250.000,-Ft/érdekeltségi egység.

Kapcsolódó dokumentum:
A társulat alapszabálya megtekinthető itt!
(Az alapszabály pdf formátumban került feltöltésre.)

Additional information