Slide

Pályázat háziorvosi asszisztens munkakör betöltésére

RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet
Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében

háziorvosi asszisztens

munkakör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Háziorvosi rendelés asszisztensi feladatainak ellátása, betegek fogadása, személyes adatok egyeztetése, betegdokumentáció vezetése az orvosi informatikai rendszerben, segédkezés vizsgálatoknál, beavatkozásoknál. A megelőzés, szűrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett betegek előírás szerinti nyilvántartása és konkrét  gondozási feladatok ellátása. A beteg vizsgálatához, kezeléséhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése és azok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról, kezeléséről való gondoskodás. 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 2886 Réde, Rákóczi tér 11.

Álláshirdető szervezet bemutatása: Réde Község Önkormányzata fenntartásában működik a háziorvosi szolgálat, egy teljes munkaidős asszisztenst keres az önkormányzat.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben, valamint az 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Évente cafeteria-juttatás.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): 3 hónap próbaidő.

Pályázat részeként benyújtandó egyéb irat: Egészségügyi Szakdolgozók Országos Nyilvántartásában való szereplés igazolására igazolvány másolata.


Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:
Középfok - szakképzettség, Egészségügy, m.n.s., körzeti ápolói szakképesítés/ápolói (BSc) vagy ápolói (MSc) szakképesítés, OKJ 44 vagy 55 ápoló

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása: felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete

Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Terhelhetőség (egyéb)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.30. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatást követően dönt a polgármester.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31. 00:00

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.rede.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.

Keresés

Réde község hivatalos honlapja
www.rede.hu
Slide 1
Slide 1
Copyright © SoftwareAce Bt. Minden jog fenntartva!